Vertrouwenspersonen en Meldpunt Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen ongewenste situaties en misbruik voor.

In verband hiermee is binnen de Petrakerk een gedragscode opgesteld. Alle ambtsdragers en andere (vrijwillige) medewerkers verklaren door ondertekening dat zij zich aan deze gedragscode zullen houden.

Heb je problemen of vragen rondom ongewenste situaties of misbruik binnen de kerk? Neem dan (anoniem) contact op.

In de Petrakerk zijn 2 vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor dergelijke situaties. Zij kunnen luisteren, verwijzen, verder helpen. Zij handelen onafhankelijk van de kerk en behandelen vragen en klachten anoniem.

Contactgegevens:vertrouwenspersonen

W. (Willem) Heuveling
Rembrandt van Rijnstraat 14
Tel: 033-2987276

J. (Jannie) Koelewijn – Duijst
Tabakskamp 78
Tel: 033-2986144

vertrouwenspersonen@bunschoten-oost.nl

Het landelijk Meldpunt (op werkdagen te bereiken tussen 09:00 uur en 17:00 uur)

Christien de Ruiter
tel. 06-81080117

Ineke van Dongen
tel. 06-20054452

info@meldpuntmisbruik.nl

Daarnaast is er de website van het meldpunt misbruik: www.meldpuntmisbruik.nl