Samen optrekken

We vinden het belangrijk om samen gemeente te zijn waar we oog hebben voor elkaar! Om hier concreet vorm aan te geven is in 2016 het buddytraject gestart.

Wat houdt dit buddytraject in?

Wanneer je zoon/dochter 11 jaar is geworden kan hij/zij een buddy krijgen. Een buddy is een belijdend lid van onze gemeente en kan een maatje worden van je kind en hierdoor kunnen zij een waardevolle relatie met elkaar opbouwen.

Het buddyteam neemt automatisch contact op met je wanneer je kind de leeftijd van 11 jaar bereikt

Vragen? Of wil je zelf ook buddy worden? Neem dan contact op met het buddyteam:

Contactpersonen: Charlotte Koelewijn & Cornie de Graaf
E-mailadres: samenoptrekken@bunschoten-oost.nl