Kerkblad


Het kerkblad voor de Petrakerk wordt één keer per week uitgegeven en is een gezamelijk kerkblad van de gereformeerde kerken vrijgemaakt uit Bunschoten en Spakenburg. Dit kerkblad is een weekblad ten dienste van de gereformeerde kerken Bunschoten-oost, Bunschoten-west, Spakenburg-zuid, Eemdijk en Spakenburg-noord. Hierin is per gemeente een gedeelte gereserveerd om berichten uit de gemeente, kerkdiensten, verenigingsroosters, verjaardagen, kerkeraadsverslagen e.d. weer te geven.

Mevr. Elda Bakker is de redactiesecretaresse en ds. H.Sj.Wiersma is de eindredacteur.
Abonnementskosten van het kerkblad zijn € 30,- per jaar.

Als je een abonnement wil op het kerkblad ga dan naar dit formulier: Aanmelding lidmaatschap inverdan  

Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar het volgende adres:  p.a. Postbus 10 , 3750 GA te  Bunschoten-Spakenburg of mail deze naar: info@kerkbladinverdan.nl

Wil je iets plaatsen in het kerkblad? Dat mag via e-mail aangeleverd worden (voor maandag 19:00 uur) naar: kerkbladinverdan@gmail.com