Vesperdienst in de Petrakerk op zondagavond 23 september

De Petrakerk bestaat 50 jaar. En dat gaat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Bunschoten-Oost vieren. Een hele maand lang zijn er allerlei festiviteiten georganiseerd. Omdat ze 50 jaar gemeente zijn. Broers en zussen die samen de HEER van het leven willen dienen en volgen.

Daarin staan zij niet alleen. Dat zien we in de Vespers die we hier in ons dorp nu al bijna 10 jaren vieren. We zoeken elkaar, vinden elkaar in Woord en gebed en lied. In het luisteren en beleven van prachtige oude en nieuwe kerkmuziek. We beleven met elkaar de stilte. Want ook in de stilte zit de verkondiging.

Omdat het Vesperkoor meestal in de Petrakerk repeteert, is het heel mooi om hier samen met u allen een Vesperdienst te vieren.

De liturgie die we in onze Vesper gebruiken past naadloos in deze eredienst.

Dat de tekst voor de preek deze avond Matteüs 16:18 zal zijn, hoeft u niet te verwonderen. ‘U bent Petrus, de petra waarop ik mijn gemeente zal bouwen’, zegt Jezus hier tegen zijn discipel.

Ook al is het in onze eigen Vesper niet gebruikelijk dat we een preek horen, het is zondag en we vieren de erediensten. Bas Buitendijk, predikant van de Petrakerk en tevens vaste bas in het koor, gaat voor. De lezingen uit de Bijbel en de gebeden worden verzorgd door ds. Kees Hoek.

Het is een vast gebruik in de Vesper om na de lezing uit het Oude Testament een Magnificat (lofzang van Maria) te zingen en na de lezing uit het Nieuwe Testament een Nunc Dimittis (de Lofzang van Simeon). Deze keer zingen we een compositie van Daniël Rouwkema. Hij is één van de nieuwe kerkmuziekcomponisten van wie wij graag muziek zingen.

Zoals we gewend zijn volgt er een moment van verstilling en bezinning. We proberen de geweldige genade die ons in Christus is gegeven te laten bezinken en te ervaren in de stilte.

Tijdens de collecte gaan we met elkaar Psalm 84 zingen. Hoe goed is het om in uw huis te zijn, HEER. Voor ieder is er ruimte, zelfs de mus! En zijn wij niet meer waard dan een mus?

Zoals al gezegd, in de Woordverkondiging, de preek, staat Matteüs 16:18 centraal.

Na de preek zingt het koor deze tekst in het Latijn, in een compositie van Camille Saint-Saëns.

Natuurlijk zingt de gemeente zelf ook. U bent dat van ons gewend. En u bent gewend om in de eredienst te zingen. Dat is een heel mooi en goed gebruik. De Here spreekt ons aan, wij antwoorden in lied en gebed.

Wij als Vesperkoor verheugen ons op deze dienst. Het is voor ons een voorrecht dat te mogen doen en we zijn blij dat kerkenraad en feest comité ook enthousiast zijn voor onze plannen.

We hopen dat we, onder de zegen van de Heer van alle tijden en alle plaatsen een mooie dienst met elkaar gaan vieren.

Herdenkingsboek Petrakerk in de maak

Donderdag 6 september is een begin gemaakt met het drukken van een herdenkingsboek over 50 jaar Petrakerk. Eerst kwamen de boekomslagen uit de machines van de drukpers. Dit onder toeziend oog van v.l.n.r. de schrijvers Hans Hopman en Wim Ruizendaal, de Petrakerkers Jan Ruizendaal en Willem de Graaf en geheel rechts Ivan Hartog van drukkerij ‘de Bunschoter’.
Het in full-colour uitgevoerde boek gaat 143 pagina’s tellen en bevat meer dan 170 foto’s en illustraties.
De presentatie vindt plaats op zaterdagavond 6 oktober tijdens een feestelijke herdenkingsavond. De prijs is slechts ongeveer een tientje, dit dankzij diverse gulle sponsoren. Om verzekerd te zijn van een of meer exemplaren: bestellen bij Willem H. de Graaf, Koerierster 2. Dit kan ook per mail: willemh_degraaf@hotmail.com

Jaarthema: Jezus Christus ontdekken

Samen met onze zusterkerken Spakenburg Noord, Spakenburg Zuid en Bunschoten West houden we een gezamenlijk thema rondom het gemeenteproject: Jezus Christus ontdekken. We bundelen onze krachten en organiseren samen activiteiten zodat we meer van elkaar kunnen leren, ontdekken en samen God aanbidden.

Op deze pagina vind je meer informatie rondom het jaarthema 2018 “Jezus Christus ontdekken”. De informatie is te downloaden / bekijken door op het betreffende icon te klikken.

Downloads:

Gemeenteschets

Toerusting jaarboekje

Elly & Rikkert komen naar de Petrakerk

Elly & Rikkert, wie kent ze niet? Op woensdagmiddag 19 september komen ze naar Bunschoten i.v.m. het 50 jarige bestaan van de Petrakerk. En natuurlijk laten zij hun bekendste liedjes horen: een parel in Gods hand, we hebben allemaal wat, ik zag een kuikentje en ga zo maar door. Het concert zal starten om 14:30 uur en de kerkzaal is vanaf 14:00 uur geopend.
Tickets voor dit concert kunnen gereserveerd worden voor kinderen vanaf 4 jaar voor de prijs van € 5 p.p. via socialmedia@bunschoten-oost.nl of kom naar de voorverkoopavonden op 3, 5, 10, 12 en 17 september van 19:00 – 20:00 uur in de hal van de Petrakerk. De gereserveerde tickets zijn dan ook af te halen. Wees er snel bij want OP = OP.

Erediensten samen met de Immanuëlkerk

In verband met de zomervakantie houden we vanaf zondag 22 juli tot en met zondag 19 augustus de erediensten samen met de Immanuëlkerk. Om 09:30 uur wordt de ochtenddienst gehouden in de Immanuëlkerk en de avonddienst om 19:00 uur in de Petrakerk. Ook is er KinderBijbelGroep in de zomervakantie i.v.m. een samenwerking van beide commissies.

 

Projectkoor voor jubileum Petrakerk

Hou jij van zingen en heb je altijd al eens mee willen doen met een koor? Dan is dit je kans!

Voor de worship & praiseavond van zaterdag 29 september ter ere van het 50 jarige jubileum van de Petrakerk willen we graag een tijdelijk koor oprichten die die avond een aantal nummers zal laten horen. Daarbij moet je denken aan opwekkingsliederen en gospel.

De repetitie avonden beginnen in het nieuw kerkelijk seizoen. Wil je graag meedoen? Meld je dan aan vóór 2 juli bij Marian Knol-Koelewijn. Dit kan persoonlijk of via e-mail: marian_knol@outlook.com

Talentenveiling

In de feestmaand die in september plaats gaat vinden wordt er ook een talentenveiling georganiseerd. Je kan nu al je talent kenbaar maken aan de werkgroep. We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen om de veiling tot een groot succes te maken!

Voorbeelden kunnen zijn:

 • (Drie) uur klussen
 • Taart bakken (12 stukken)
 • Fietsonderhoudsbeurt
 • Tuinonderhoud door twee dames
 • Haal- en brengservice bv. naar Schiphol
 • Drie-gangen-diner voor 6 personen
 • Weekendje verblijf in vakantiehuisje
 • Pot voetbal tegen je eigen team
 • Rondvaart met een boot
 • Half uur massage
 • Bijles bv voor wiskunde
 • Avond of weekend oppassen

Via onderstaand formulier kun je je talent gemakkelijk opgeven:

Terugblik Compassion

Ongeveer drie jaar geleden spaarden we als gemeente een jaar lang voor Compassion. Weet je nog?

Met elkaar mochten we een project in Ecuador financieren, waardoor kansarme moeders en kinderen uit de armoede bevrijd werden. Met onze giften leerden vrouwen om kleine diersoorten te fokken, zodat ze een inkomen kregen en daarmee ook voor hun kinderen konden zorgen.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en het project draait op volle toeren! Ja, het heeft lang geduurd voordat we hiervan een rapportage ontvingen. Maar… we hebben ‘em binnen! En hij is prachtig, te mooi om niet te delen.

Er staan mooie interviews in met vrouwen uit het project en de foto’s laten goed zien wat er bereikt is. Het maakt ons dankbaar om te zien hoe God onze giften en gebeden heeft ingezet in dit arme land.

Je vindt het rapport hier:  Eindrapportage Compassion Petrakerk

Neem je even een kijkje? Nogmaals bedankt voor je betrokkenheid!

50 jaar Petrakerk

Deze zomer bestaat de Petrakerk 50 jaar. Dit prachtige jubileum laten wij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

De werkgroep Petrakerk 50 jaar organiseert van 9 september t/m 6 oktober een spectaculair programma voor jong en oud.  Niet alleen voor onze eigen gemeente maar ook dorpsbreed! Via deze weg willen wij jullie kort informeren over de huidige stand van zaken.

Deurcollecte en giften:

Om een kleine buffer te hebben voor de onkosten van de hele organisatie hebben wij in overleg met de diaconie de gelegenheid gekregen om 2 extra deurcollectes te mogen houden. We bevelen deze deurcollectes graag bij jullie aan zodat we ook iets moois kunnen neer gaan zetten voor onze eigen gemeente, maar ook dorpsbreed.

Tevens is er de mogelijkheid om een gift te geven of om te sponsoren. Het geld dat opgehaald wordt zal ten goede komen aan uitbreiding van faciliteiten binnen de kerk voor ontmoeting met elkaar, en vorming en toerusting van de jeugd.U kunt uw gift overmaken naar rekening NL52 RABO 03114 06270 t.n.v. Ger. Kerk. Bunschoten-Oost onder vermelding van Petrakerk 50 jaar.

Namens de werkgroep 50 jaar Petrakerk; alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Activiteiten feestmaand:

De afgelopen maanden zijn er vanuit de gemeente allerlei leuke ideeën aangeleverd. Het waren er zoveel, dat we hebben besloten om er geen feestweek, maar een feestmaand van te maken! Dus tussen zondag 9 september (Startzondag) en zondag 7 oktober (GSK-afsluiting) staan er diverse activiteiten op het (concept)programma

De definitieve planning volgt nog, maar dit is in grote lijnen de opzet van de feestmaand. Binnenkort volgt er meer informatie over elke activiteit. Al deze activiteiten worden georganiseerd door een enthousiaste groep gemeenteleden en aangestuurd en ondersteund door Petractief. Als u / jij nog wilt meehelpen of als er vragen zijn, dan graag contact opnemen met Landa Zwaan of Jan Ruizendaal

(Concept)programma feestmaand Petrakerk 50 jaar