2016-2017 ”Samen één”

sameneenVoor het seizoen 2016-2017 is gekozen voor het boekje ’Samen één’. ‘Samen één’, zeggen we in de gemeente van Christus tegen elkaar. We zijn met elkaar verbonden in Christus en daarmee één in het geloof. We verlangen ernaar om aan die verbondenheid handen en voeten te geven. Kenmerk van onderlinge liefde is dat jouw geluk steekt in het geluk van de ander, net zoals Jezus dat liet zien in zijn leven op aarde. Wat betekent dat concreet in de kerk? Het boekje ‘Samen één’ wil je helpen om te gaan met onderlinge verschillen binnen de gemeente.

Er zijn 6 projectdiensten gehouden:

Week 1: Talen van de Liefde
We kijken naar vijf manieren om je liefde te laten zien: elkaar waarderen met woorden, elkaar tijd en aandacht geven, elkaar aanraken, elkaar cadeaus geven en elkaar dienstbaar zijn.

Week 2: Generaties komen en gaan
In dit hoofdstuk gaat het over generaties. Hoe we samen leren en onderweg zijn, aan de hand van God, naar Zijn koninkrijk.

Week 3: Ervaren en beleven
We richten ons in de derde week op de diepe eenheid die we kunnen ervaren door werk te maken van onze gezamenlijke missie. Want als je Jezus volgt, Hem voorop stelt bij alles wat je doet, dan zul je Hem ervaren.

Week 4: Gaven en talenten
God heeft je talenten gegeven waarmee je Hem kunt dienen. God zegt: ’je bent een gave, een cadeau’. Hij maakte je als cadeau voor zichzelf en de mensen om je heen.

Week 5: Taken en rollen
Allemaal verschillende mensen in Spakenburg-Noord, wat een verscheidenheid. Maar allemaal passen ze geweldig in die ene weg van God, de weg van Jezus Christus, die mensen langs de weg van kruis en opstanding tot hun recht laat komen.

Week 6: Droomkerk
Dromen we nog wel eens over de kerk, of concreter: hebben we idealen voor onze eigen gemeente? Misschien niet en ben je tevreden over hoe het nu gaat. Of droom je wel: droom je mee?

 

sameneen1