2012-2013 ”Gaan voor God”

Jaarthema: ‘Gaan voor God’

In het seizoen 2012-2013 hebben we als jaarthema: ‘Gaan voor God’. Door het jaar heen zal op verschillende manieren aandacht worden gegeven aan dit thema, maar het is ook belangrijk dat de gemeenteleden zelf aan de slag gaan. Op deze pagina wordt een aanzet gegeven om thuis en op vereniging verder na te denken over het jaarthema. Met richtingaanwijzers en verwijzingen naar Bijbelteksten en literatuur kun je het hele jaar bezig zijn met Gods woord.

Het jaarthema is gebaseerd op het gelijknamige boek van Rene van Loon. In dit boek wil hij laten zien wat het betekent om te gaan voor God en welke radicale veranderingen hierbij komen kijken.

Het boekje is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel beschrijft wat het betekent om als Christen te gaan voor God. Het tweede deel bespreekt praktische vragen op verschillende gebieden. Het boekje leent zich uitstekend voor een vereniging of bijbelstudieclub, maar ook thuis in het gezin. Uiteraard kunt u ook zonder het boekje thuis bezig zijn met het jaarthema. Onderstaand volgt een korte toelichting op het jaarthema, gevolgd door leessuggesties. In de rechterkolom staan verschillende documenten die u kunt gebruiken.

1. Gaan voor God

Wat betekent dat nou ‘Gaan voor God’? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar wat het voor ons betekent dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Als Jezus ons niet had gered zouden we voor eeuwig verloren zijn, maar nu mogen we voor eeuwig leven. Dit betekent dat we ons leven te danken hebben aan Jezus. Ons leven behoort dus Jezus toe. Het is niet meer van onszelf, maar van de Heer Jezus. Daarom noemen we Hem ook Heer, als diegene die we gehoorzamen omdat Hij ons heeft gekocht.

Dit is een radicale verandering in ons leven. Het is nu Jezus die wat te zeggen heeft over ons leven en niet wijzelf. Het is dus van groot belang dat we dus luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en dat we Hem gehoorzamen. Luister maar eens naar wat Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen.

Romeinen: 12:1-2
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

 

We moeten onszelf dienstbaar opstellen naar christus, heel ons leven ondergeschikt maken aan God. Dat betekent dus dat alles van Hem is. Ons leven, onze gedachten, ons geld, onze seksualiteit, ons werk, onze relaties zijn allemaal van Christus, allemaal van God. Deze zaken staan niet los van God, als iets waar alleen wij zelf wat over te zeggen hebben, maar God heeft over alles zeggenschap. Dat is enorm. Paulus zegt ‘uw lichaam is een Tempel van de Heilige Geest’ en ‘U bent niet van uzelf, maar u bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer’ (1 kor. 6:19-20). Als we echt voor God willen gaan, dan moeten we dus beseffen dat ook alles in ons leven aan God ondergeschikt gemaakt moet worden en dat we met alles wat we doen God eer moeten bewijzen.

Willen we echt voor God gaan? Dan betekent dat we ons ook echt moeten overgeven en ons als een welgevallig offer in zijn dienst moeten stellen.

2. De Praktijk

Als we voor God willen gaan, dan moeten we ook de moeite nemen om God te leren kennen. In zijn Woord vertelt God hoe we met de verschillende zaken in ons leven dienen om te gaan. Als goed startpunt kunt u de startzondag preek van ds. Van der Lugt nalezen (zie rechterkolom) samen met de PowerPoint presentatie.

Het thema raakt elk aspect van ons leven en helpt ons na te denken hoe we als christen, als leerling van Jezus, om moeten gaan met onze:

Tijd:
Hoe delen we onze tijd in, wat geven we prioriteit, waar besteden we de meeste tijd aan, etc.

Geld:
Hoe verdienen we ons geld, waar geven we het aan uit, wat doen we met het extra geld dat God ons geeft, etc.

Milieu:
Hoe gaan we om met Gods schepping, zijn we daar bewust mee bezig?

Sexualiteit:
Zien wij ons lichaam als een Tempel van de Heilige Geest?

Hierboven zijn enkele onderwerpen genoemd, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Je kunt dit zelf verder aanvullen.

Bij het nadenken en spreken met elkaar over deze zaken, moeten we ook goed begrijpen dat dit alleen vanuit een juiste motivatie mogelijk is. Niet als eigen verdienste of om er in dit leven beter van te worden, maar uit diepe dankbaarheid voor God. Hij heeft ons immers zo lief gehad dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.