2011-2012 ”Wij zijn op reis”

Jaarthema: ‘Wij zijn op reis’

In het seizoen 2011-2012 hebben we als jaarthema: ‘Wij zijn op reis’. Door het jaar heen zal op verschillende manieren aandacht worden gegeven aan dit thema, maar het is ook belangrijk dat de gemeenteleden zelf aan de slag gaan. Op deze pagina wordt een aanzet gegeven om thuis en op vereniging verder na te denken over het jaarthema. Met richtingaanwijzers en verwijzingen naar Bijbelteksten en literatuur kun je het hele jaar bezig zijn met Gods woord.

Wij zijn op reis

Met dit thema kunnen we leren en erkennen dat God met ons onderweg is naar het Beloofde Land, het Nieuwe Jeruzalem. We zien dat God bij ons is op deze reis en ons voorgaat (God is de Reisleider). We zien dat wij in dit leven op reis zijn en dus geen vaste verblijfplaats hebben. Daarmee zijn we vreemdelingen op aarde, pelgrims die samen onderweg zijn. We staan niet stil om ons te vestigen op aarde, want onze toekomstige woonplaats is het nieuwe Jeruzalem (Wij zijn de Reizigers). En we zien waar we naar op weg zijn. Een plaats klaargemaakt door onze Heer Jezus Christus, het nieuwe Jeruzalem, een nieuw Paradijs waar we eeuwig samen zijn met God (De eindbestemming). Op basis van deze drie aandachtspunten zullen we onderstaand informatie geven waarmee de gemeenteleden thuis aan de slag kunnen gaan.

1. De reisleider

De HERE is onze reisleider als we onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Hij heeft ons geroepen hem te volgen en heeft ons bevrijd. Hij is elk moment van de dag bij ons door zijn Geest om ons te leiden en te troosten. Hij beschermt en bewaart ons en leidt ons op de weg naar het eeuwige Koninkrijk. Als we in de Bijbel lezen van Gods grote genade, Zijn oneindige liefde die hij voor ons heeft, zo groot zelfs dat hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons heeft prijsgegeven. Dan weten we dat we een Reisleider hebben die ons nooit verlaat en ons op elk moment van de weg beschermt en bewaart. Ons steeds weer wijst naar waar we op weg zijn.

Lees suggesties
Hij roept ons op hem te volgen.

 • Genesis 12:1-9 (de roeping van Abraham)
 • Exodus 2:23 – 4:31 (de roeping van Mozes)
 • Matheus 28:16-20, Handelingen (de oproep van Jezus om alle volken tot zijn leerlingen te maken)

Hij wijst ons ook de weg die we moeten gaan.

 • Psalm 18
 • Psalm 119

En hij geeft zijn belofte van bescherming en bewaring.

 • Exodus (Het volk Israel in de woestijn)
 • Genesis 28:10-22 (Jacobs droom in Betel)
 • Psalm 23
 • Psalm 84
 • Psalm 121

2. De reizigers

Wij zijn kinderen van God, door zijn Zoon duur gekocht en vrijgemaakt van de slavernij van de zonden. Als kinderen van God zijn wij niet meer van deze wereld, maar vreemdelingen die onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Het is voor ons in deze tijd soms lastig om onder woorden te brengen wat het betekent om een christen te zijn. Probeer eens na te denken wat het betekent dat wij in deze wereld vreemdelingen zijn. Wij leven wel in deze wereld, maar hechten ons niet aan deze wereld, want wij zijn onderweg en volgen onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat voor ons leven nu, en voor de keuzes die we maken. Waar zoeken wij ons vertrouwen, bij de wereld (geld, materialisme, status, loopbaan, etc�) of bij God?

We zijn ook samen op weg. We hebben niet alleen persoonlijk een band met God en met Christus, maar samen zijn we ook Gods volk. We lopen niet alleen, maar met elkaar. De Kerk is Christus bruid op weg naar de bruiloft waar de Bruidegom wacht. Als we letten op de reizigers, moeten we dus niet vergeten dat God ook naar ons kijkt als zijn volk. We zijn broers en zussen van elkaar en God wil dat we samen optrekken naar het nieuwe Jeruzalem. God heeft ons elkaar gegeven om elkaar te troosten, te onderwijzen en te vermanen. We mogen Gods grote liefde zien in het feit dat hij zo veel mensen geroepen heeft, die samen Gods Kerk mogen zijn en naar elkaar mogen omzien. Wij zijn vreemdelingen op aarde, maar we zijn niet alleen, vele anderen zijn door God geroepen om bij zijn volk te horen. Laten we dan ook samen op weg gaan naar onze eindbestemming en laten we daarbij God eren en prijzen.

Lees suggesties
Wij zijn vreemdelingen op aarde.

 • Genesis
 • Psalm 105
 • Psalm 119
 • Hebreeen 11
 • 1 Petrus

We hebben hier geen blijvende stad.

 • Hebreeen
 • Matteus 6
 • Filippenzen 3
 • Kolssenzen 3

Wij zijn samen onderweg.

 • Exodus en Numeri [Het volk Israel onderweg]
 • Psalm 106
 • Psalm 84
 • Psalm 120-134 (De pelgrims psalmen)
 • Efeziers 3:14-21
 • Hebreeen 10:25

3. De eindbestemming

God belooft ons een nieuwe aarde. Een plek waar er geen pijn en ellende meer is, geen gemis en verdriet. God woont te midden van ons. Wat een prachtig vooruitzicht om tijdens onze reis steeds meer naar te verlangen. Deze belofte van God geeft ons kracht om door te lopen en maakt ons dankbaar, want we krijgen het puur uit genade, omwille van Christus. We mogen nu al weten dat Jezus Christus bezig is een plek voor ons klaar te maken en dat we straks na de lange reis mogen uitrusten bij Hem.

Lees suggesties
De stad met fundamenten.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 • Hebreeen 11 en 12
 • Openbaring 21 en 22

We komen Thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.